Samenvatting basisvormen

Ik heb in een aantal lessen laten zien hoe je een aantal basisvormen bol, golf, spiraal en slakkenhuis kunt maken. In deze samenvatting van de basisvormen laat ik zien hoe je een aantal daarvan in complete sculpturen kunt verwerken.

Sculptuur “kolkend”

Mijn sculptuur maak ik uit deze ruwe steen:

De Bol

Samenvatting basisvormen: de bol

Links: in deze steen zou ik hier een bol kunnen maken. Rechts: Ik wil de bol nog met ongeveer 1/3 deel in de steen laten zitten, de rest moet er uit komen. Aan de linker kant van de bol moet ik daarvoor diep insnijden.

Als de bol klaar is ziet mijn steen er zo uit:

Je ziet dat ik heel diep in de steen materiaal heb moeten weghalen om de bol er uit te laten komen.

De Golf

De golf is wat lastiger.
Links achter de bol zit een bijna cilindervormig stuk steen. Daar zou ik een golf van kunnen maken. Ik teken even op de steen wat ik daar zie. Deze vorm kan ik goed gebruiken om een golf te maken.

Samenvatting basisvormen: de golf

Zie de Blog volumes over de uitwerking van de golf.
Uiteindelijk kon ik achter deze golf nog een tweede golfje maken. Die heb ik niet meer open gemaakt.

Het resultaat ziet er in mijn sculptuur zo uit:

Het slakkenhuis

De windende vorm naar buiten (een “slakkenhuis”) is nog wat lastiger. Voor het slakkenhuis moet je van te voren kijken hoe hoog die moet worden. Zo diep moet je dus aan de buitenkant de steen in kunnen. Die plek moet er ook zijn.

Bij deze vorm moet je oppassen dat je niet te veel smalle windingen maakt, je moet ze allemaal nog bol maken en daar heb je wat ruimte voor nodig.

In de les Slakkenhuis en spiraal kun je zien hoe die vorm gemaakt wordt.

Windende vorm naar binnen

In mijn sculptuur kan ik vooraan links van de bol een windende vorm naar binnen maken (een spiraal), de plaats leent zich er voor.

Ik geef de vorm die ik wil maken met een krijtje op de steen aan.

Samenvatting basisvormen: de spiraal

Deze vorm kun je bij een compacte steen zoals deze heel ruimtelijk maken door de windingen steeds dieper in de steen te leggen. De werkwijze lijkt heel veel op die van het slakkenhuis. Ga lekker diep. Snij de windingen weer eerst als een vlakke baan in een spiraal de steen in. Daarna kun je ze bol maken door de randen in te kerven.
Zie ook de les: Slakkenhuis en spiraal.

Uiteindelijk ziet “kolkend” er zo uit:

Sculptuur “Krullen-bol”

In de Krullen-bol zijn nog een paar andere basisvormen te zien:

  • De kom met uitloop
  • Schroefspiralen

Kom met uitloop

In de les kom met de beitel heb ik laten zien hoe je een diepe kom kunt maken. In “Krullen-bol” is dit toegepast.
Ine heeft deze kom ook laten uitlopen.

Schroefspiralen

En je kunt nog schroefvormige spiralen maken. Beide vormen zie je hier:

Ine heeft veel van deze vormen goed op elkaar laten aansluiten en ze voor een deel in elkaar laten doorlopen of juist van elkaar afgezonderd. Zo ontstond deze sculptuur:

Deze les is onderdeel van de E-cursus steen, onderdeel basisoefeningen. Voor een overzicht van alle onderdelen zie: E-cursus.

Volg onze blogs

Je kunt je abonneren op de posts van de beeldhouwtuin.
Dan krijg je elke keer als er een nieuwe artikel is een email met de titel, een korte samenvatting en een link naar het hele artikel.