Afronden van een rand

Gereedschap: je kunt het eerste deel deze oefening voor het afronden van een rand het beste doen met twee kabinetraspen met punt. Lengte van het raspdeel: voor stap 1 minimaal 20 cm, voor de volgende stappen 15 cm.
Bij het afronden van een rand is de beweging die we met de rasp moeten maken lastiger dan ik in de inleiding: gebruik van de rasp heb beschreven. Je moet deze echt oefenen voor het automatisch gaat.
Ik bouw het in stappen op: van een kant van de steen afronden naar het afronden van een trede, naar het maken van een golf uit een trede.

Materiaal: Ik gebruik voor deze oefening een stuk mergel. Met mergel kun je snel vormgevingsoefeningen doen.

Stap 1: een kant van de steen afronden.

Als je steeds een stukje van de rand afrondt krijg je snel een onregelmatig golvende rand. Beter is het om in de lengterichting te werken. Dan wordt de vorm regelmatiger.
Ik noem dit “in de vorm werken”.

Zet niet te veel druk op je rasp: beeldhouwen moet weinig kracht kosten.

Afronden van een rand. Stap 1: alleen een kant afronden

Stap 2: een trede afronden.

Wil je een trede afronden, dan kun je niet meer de beweging met je rasp maken zoals hiervoor. Je kunt ook niet zo’n grote rasp gebruiken als hiervoor. De onderkant van de trede zit in de weg.
De neiging is dan vaak om toch dwars te werken. Maar dan doet de rasp weinig: de tanden staan niet in die richting. Blijf in plaats daarvan in de vorm werken. Dat vergt een wat lastiger beweging met je rasp. Dat moet je echt oefenen voor het automatisch gaat.

Afronden van een rand. Stap 2: de trede

Stap 3: van een trede een golf maken.

We gaan nog een stap verder: van de afgeronde trede maken we een golf. Net als bij de bol moeten we hier dieper de steen in, de tree wordt daarmee hoger. Daarom moeten we, net als bij de bol met een draaiende beweging dieper de steen in.

Je kunt ook eerst de stap van de tree dieper maken, (bruine stippellijn) maar dat kan jammer zijn als je rechts nog wat anders voor had. Daarom is de aanbeveling: haal niks weg wat voor deze vorm niet echt weg hoeft.

Ik laat de beweging in het filmpje hieronder eerst op het uiteinde van mijn steen zien. Zo kun je de beweging goed zien. Daarna laat ik zien hoe je dat in het midden van de trede doet.

Afronden van een rand. Stap 3: de golf

De bewegingen die je moet maken om deze vorm onder de knie te krijgen vergen vaak veel oefening. Dat is toch de moeite waard, omdat je dit soort bewegingen ook voor veel andere vormen nodig hebt. Die bewegingen zijn dan veel makkelijker.

Deze les is onderdeel van de E-cursus steen, onderdeel basisoefeningen. Voor een overzicht van alle onderdelen zie: E-cursus.

Volg onze blogs

Je kunt je abonneren op de posts van de beeldhouwtuin.
Dan krijg je elke keer als er een nieuwe artikel is een email met de titel, een korte samenvatting en een link naar het hele artikel.